Οδηγός για αρχάριους στο Construct 2

  • 0 favourites

Index

Tagged

Stats

19,689 visits, 20,664 views

Tools

Προσθήκη συμπεριφορών (adding behaviors)

Οι συμπεριφορές (bahaviors) είναι προ-δημιουργημένες λειτουργίες εντός του Construct 2. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μία συμπεριφορά Platform (πλατφόρμα) σε ένα στοιχείο, και τη συμπεριφορά Solid (στερεό) σε ένα άλλο που θα παριστάνει το πάτωμα και αμέσως θα έχετε ένα αντικείμενο που θα κινήται σαν παιχνίδι πλατφόρμας (platformer). Μπορείτε να φτιάξετε το ίδιο πράγμα με εντολές, αλλά θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο και, ούτως η άλλως δεν υπάρχει λόγος αφού η συμπεριφορά υπάρχει ήδη για αυτόν το λόγο! Ας δούμε λοιπόν ποιες από αυτές τις συμπεριφορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μεταξύ άλλων, το Construct 2 έχει τις εξής συμπεριφορές:

- 8 Direction movement. Σας επιτρέπει να κινείτε ένα στοιχείο σε οκτώ διευθύνσεις, πατώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια. Η συγκεκριμένη είναι ότι πρέπει για την κίνηση του χαρακτήρα μας.

- Bullet movement. Αυτή μετακινεί ένα στοιχείο στο χώρο προς τη φορά που έχει ήδη. Θα έρθει γάντι για τις ανάγκες των σφαιρών του χαρακτήρα μας. Παρά το όνομά της, η συμπεριφορά bullet θα μας χρησιμεύσει για να κινήσουμε τα τέρατα στο παιχνίδι μας, αφού σκοπό θα έχουν να κατευθύνονται διαρκώς προς τον παίχτη.

- Scroll to. Η συμπεριφορά αυτή κάνει την κάμερα του παιχνιδιού να ακολουθεί ένα στοιχείο όταν αυτό κινείται εντός της πίστας και η τελευταία έχει μεγαλύτερο μέγεθος από την αρχική μας οθόνη. Θα τη χρησιμοποιήσουμε στον παίχτη μας.

- Bound to layout. Αυτή η συμπεριφορά απαγορεύει στο στοιχείο που την έχει να βγει εκτός των ορίων της πίστα. Κάτι επίσης χρήσιμο για τον παίχτη μας, αφού δε θα μπορεί να χαθεί βγαίνοντας εκτός πίστας.

- Destroy outside layout. Αντί να αποτρέπει ένα στοιχείο από το να βγει έξω από την πίστα, η συγκεκριμένη συμπεριφορά το καταστρέφει όταν αυτό βγαίνει εκτός αυτής. Θα τη χρησιμοποιήσουμε στις σφαίρες του παίχτη. Αλλιώς, οι σφαίρες θα προωθούνται επ'άπειρον καταναλώνοντας διαρκώς λίγη μνήμη και επεξεργαστική ισχύ. Για αυτό θα τις καταστρέφουμε όταν βγαίνουν εκτός ορίων της πίστας.

- Fade. Αυτή η συμπεριφορά κάνει το στοιχείο να γίνεται προοδευτικά όλο και πιο διαφανές, έως ότου εξαφανιστεί τελείως. Θα την προσθέσουμε στις εκρήξεις μας.

Ας προσθέσουμε τις παραπάνω συμπεριφορές εκεί που τις χρειαζόμαστε.

Πως προσθέτουμε συμπεριφορές

Ας βάλουμε τη συμπεριφορά 8 direction movement στον παίχτη μας. Κάντε αριστερό κλικ στο στοιχείο Player για να το επιλέξετε. Στο πάνελ με τις ιδιότητες, παρατηρήστε την κατηγορία Behaviors. Κάντε αριστερό κλικ στο Add / Edit (προσθήκη / επεξεργασία). Το μενού που αντιστοιχεί στις συμπεριφορές του παίχτη θα ανοίξει.

Κάντε κλικ στο πράσινο εικονίδιο 'add behavior' εντός του μενού Συμπεριφορών (Behaviors dialog). Κάντε διπλό αριστερό κλικ στη συμπεριφορά 8 direction movement για να την προσθέσετε.

Κάντε το ίδιο ξανά και αυτή τη φορά προσθέστε τη συμπεριφορά Scroll To, για να κάνουμε την κάμερα να ακολουθεί τον παίχτη μας, καθώς επίσης και τη συμπεριφορά Bound to layout, έτσι ώστε να μη βγαίνει εκτός σκηνής. Το μενού με τις συμπεριφορές θα πρέπει να είναι ως εξής:

Κλείστε το μενού των συμπεριφορών. Πατήστε 'Run' για να τρέξετε το παιχνίδι!

Θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο έναν περιηγητή που να είναι συμβατός με το πρωτόκολλο HTML5. Αν όχι, κατεβάστε και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση είτε του Firefox, είτε του Chrome ή του Internet Explorer 9 αν χρησιμοποιείτε Vista ή νεότερη έκδοση Windows. Όταν το παιχνίδι τρέξει, παρατηρήστε ότι ήδη μπορείτε να κουνήσετε τον παίχτη πατώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια και ότι η κάμερα ακολουθεί τον παίχτη μέσα στη σκηνή! Επίσης, ο παίχτης δεν μπορεί να βγει εκτός ορίων της πίστας χάριν στη συμπεριφορά Bound to layout. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα στη χρήση συμπεριφορών - γρήγορη προσθήκη χρήσιμων λειτουργιών. Σε λίγο θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα εντολών για να προσθέσουμε εξειδικευμένη λειτουργικότητα.

Προσθήκη των υπόλοιπων συμπεριφορών

Μπορούμε να προσθέσουμε συμπεριφορές και στα υπόλοιπα στοιχεία με τον ίδιο τρόπο -επιλέγοντάς τα, κάνοντας αριστερό κλικ στο Add / Edit για να εμφανιστεί το μενού συμπεριφορών και διαλέγοντας ποιες από αυτές θέλουμε. Ας προσθέσουμε τις υπόλοιπες συμπεριφορές:

-Προσθέστε τις συμπεριφορές Bullet movement και Destroy outside layout στο στοιχείο Bullet

-Προσθέστε τη συμπεριφορά Bullet movement στο στοιχείο Monster (Διότι στην πράξη απλά θα προωθείται προς τον παίχτη)

-Προσθέστε τη συμπεριφορά Fade στο στοιχείο Explosion (έτσι ώστε να σβήνει σταδιακά μετά την εμφάνισή του). Η συμπεριφορά Fade από μόνη της καταστρέφει το στοιχείο όταν ολοκληρωθεί το σβήσιμο, κάτι το οποίο επίσης βοηθάει στο να μη φορτώνεται το σύστημα από αόρατα αντικείμενα που παραμένουν στο παιχνίδι.

Αν τρέξετε τώρα το παιχνίδι, θα παρατηρήσετε ότι το στοιχείο Monster ξαφνικά φεύγει γρήγορα προς τα δεξιά. Για αρχή, ας το κάνουμε να κινείται σαν να έχει πιο βραδύ βηματισμό. Επιλέξτε το στοιχείο Monster. Από τη στιγμή που του έχουμε προσθέσει μία συμπεριφορά, έχουν εμφανιστεί περισσότερες παράμετροι στο πάνελ με τις ιδιότητες:

Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τις παραμέτρους της συμπεριφοράς. Αλλάξτε την ταχύτητα (speed) από 400 σε 80 (αυτές οι αξίες αντιπροσωπεύουν τη μεταβολή σε εικονοστοιχεία (pixel) ανά δευτερόλεπτο).

Παρομοίως, αλλάξτε την παράμετρο speed στη συμπεριφορά Bullet του στοιχείου Bullet, από 400 σε 600 και την παράμετρο Fade out time του στοιχείου Explosion (που ανήκει στη συμπεριφορά Fade) από 1 σε 0.5 (δηλ. μισό δευτερόλεπτο).

Δημιουργήστε περισσότερα τέρατα (Monsters)

Έχοντας πατημένο το πλήκτρο 'control', κάντε αριστερό κλικ πάνω στο στοιχείο Monster και σύρτε το ποντίκι κάπου στη σκηνή. Όταν θα αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, παρατηρήσετε ότι θα δημιουργηθεί μία κόπια του στοιχείου (instance). Αυτή η κόπια είναι ένα αντίγραφο του ίδιου στοιχείου, τύπου Monster.

Οι τύποι στοιχείων είναι στην ουσία 'κατηγορίες' στοιχείων. Στο σύστημα εντολών κυρίως ανακαλούμε τύπους αρχείων. Για παράδειγμα, μπορεί να φτιάξετε μία εντολή που να λέει "η σφαίρα συγκρούεται με το τέρας". Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει 'Οποιαδήποτε κόπια του στοιχείου τύπου Bullet συγκρουστεί με οποιαδήποτε κόπια του στοιχείου τύπου Monster - με τον τρόπο αυτό δε χρειάζεται να φτιάξουμε ξεχωριστές εντολές για κάθε στοιχείο, αφού ανακαλούμε την κατηγορία του στοιχείου. Τα στοιχεία τύπου Sprite μοιράζονται την ίδια εικόνα μεταξύ τους. Αυτό είναι εξαιρετικά αποδοτικό -όταν κάποιος θα παίξει το παιχνίδι σας, αν υποθέσουμε ότι θα έχει οκτώ τέρατα, δε θα χρειαστεί να κατεβάσει 8 φορές την ίδια εικόνα για καθένα από τα 8 τέρατα, θα κατεβάσει την εικόνα μία φορά και το Construct 2 θα την επαναλάβει 8 φορές. Θα καλύψουμε εκτενέστερα το ζήτημα τύποι στοιχείων έναντι κόπιες στοιχείων αργότερα. Για την ώρα, σκεφτείτε ότι διαφορετικά είδη τεράτων είναι διαφορετικοί τύποι στοιχείων, ενώ πολλαπλά τέρατα του ίδιου είδους είναι κόπιες του ίδιου τύπου στοιχείου.

Χρησιμοποιώντας το control και σέρνοντας το ποντίκι, δημιουργήστε 7 ή 8 νέα τέρατα. Μην τα τοποθετήσετε κοντά στον παίχτη διότι μπορεί να τον σκοτώσουν πριν προλάβουμε καλά-καλά να παίξουμε το παιχνίδι! Μπορείτε να ζουμάρετε με το control και τη ροδέλα του ποντικιού αν θέλετε, μπορεί να σας βοηθήσει στο να έχετε καλύτερη θέα της σκηνής για να τοποθετήσετε τα τέρατα μέσα σε αυτή. Στο τέλος η σκηνή σας θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:

Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε έξτρα λειτουργίες στο παιχνίδι μας, μέσα από το απεικονιστικό σύστημα προγραμματισμού του Construct 2 - το σύστημα εντολών (event system).

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!