Construct 2 - poradnik dla początkujących

5

Index

Tagged

Stats

155,328 visits, 179,215 views

Tools

Translations

License

This tutorial is licensed under CC BY 4.0. Please refer to the license text if you wish to reuse, share or remix the content contained within this tutorial.

Gratulujemy wyboru Construct 2! Przejdźmy do tworzenia naszej pierwszej gry w HTML5. Będziemy tworzyć grę demonstracyjną 'Ghost Shooter'. Najpierw wypróbuj ją tutaj aby dowiedzieć się co będzie naszym celem: postać gracza patrząca w stronę kursora myszy, poruszająca się przy użyciu klawiszy strzałek i strzelająca do potworów przy pomocy myszy. Dowiesz się o wszystkim co jest potrzebne do stworzenia prostej gry - od warstw po system zdarzeń!

Uwaga: nie proś o pomoc w komentarzach do tego samouczka! Zamiast tego udaj się do naszego forum aby uzyskać najlepszą możliwą odpowiedź na ewentualne pytania.

Alternatywne samouczki

Mamy również inny poradnik dla początkujących: Jak stworzyć grę platformową, z którego dowiesz się jak stworzyć grę platformową zamiast strzelanki z widokiem z góry. Możesz zacząć od któregokolwiek z tych dwóch samouczków, ale gorąco zachęcamy do zapoznania się z obydwoma aby dobrze zrozumieć jak tworzyć obydwa typy gier!

Oprócz tego mamy samouczek jak stworzyć klon gry Asteroids używając mniej niż 100 zdarzeń autorstwa użytkownika Kyatric. Ten samouczek jest bardziej zaawansowany, ale też bardzo szczegółowy.

Instalacja Construct 2

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz stąd najnowsze wydanie Construct 2. Construct 2 działa wyłącznie w systemie Windows, ale stworzone przez Ciebie gry będą działać wszędzie, na przykład na Maku, Linuksie czy iPadzie. Construct 2 można zainstalować także na kontach z ograniczeniami. Jest też przenośny, co oznacza, że możesz go zainstalować na przykład na pamięci USB i zabrać ze sobą!

Zaczynamy

Gdy już wszystko jest gotowe, uruchom Construct 2. Kliknij przycisk File (Plik) i wybierz New (Nowy).

W oknie New Project (Nowy Projekt) nie musisz niczego zmieniać. Po prostu kliknij Create project (Stwórz projekt). Construct 2 będzie przechowywać cały projekt w pojedynczym pliku .capx. Powinieneś teraz widzieć pusty plan (layout) - widok w którym możesz tworzyć i ustawiać obiekty. O planie myśl jak o poziomie gry lub ekranie menu. W innych narzędziach mogą obowiązywać określenia typu pokój, scena czy ramka.

Wstawianie obiektów

Kafelkowe Tło (Tiled Background)

Pierwszą rzeczą jaką chcemy dodać jest powtarzająca się tekstura tła. W tym celu możemy zastosować obiekt Tiled Background (Kafelkowe Tło). To będzie nasza tekstura - kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i zapisz gdzieś w komputerze:

Teraz kliknij dwukrotnie wolne miejsce na planie aby wstawić nowy obiekt (później, gdy plan będzie zapełniony, będziesz mógł kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Insert new object (Wstaw nowy obiekt)). Gdy pojawi się okno Insert new object, kliknij dwukrotnie obiekt Tiled Background aby go wstawić.

Pojawi się celownik wskazujący gdzie wstawić obiekt. Kliknij gdzieś na środku planu. Otworzy się okno edytora tekstury, gdzie będziesz mógł dodać teksturę, która ma się powtarzać. Zaimportujmy obrazek, który zapisałeś wcześniej. Kliknij ikonę folderu aby otworzyć teksturę z dysku, znajdź pobrany obrazek i wybierz go.

Zamknij edytor tekstury klikając krzyżyk w górnym prawym rogu. Nie zapomnij zapisać zmian gdy zostaniesz o to poproszony! Powinieneś teraz widzieć obiekt kafelkowego tła na planie. Zmieńmy jego rozmiar tak aby przykrył cały plan. Upewnij się, że jest zaznaczony - pasek Właściwości (Properties) po lewej powinien pokazywać wszystkie ustawienia obiektu, w tym jego rozmiar i pozycję. Ustaw jego pozycję (Position) na 0, 0 (górny lewy róg planu), a rozmiar (Size) na 1280, 1024 (rozmiar planu).

Przyjrzyjmy się teraz efektom naszej pracy. Przytrzymaj klawisz Ctrl i przesuń kółko myszy w dół lub kliknij przycisk Zoom out na karcie View parę razy aby oddalić widok. Możesz również przytrzymać spację lub środkowy przycisk myszy aby przesuwać widok. Nieźle, prawda? Twoje kafelkowe tło powinno teraz pokrywać cały plan:

Naciśnij Ctrl + 0 lub kliknij przycisk Zoom to 100% na karcie View aby przywrócić widok w skali 1:1.

(Jeśli jesteś niecierpliwy jak ja, kliknij mały przycisk 'uruchom' z ikoną w kształcie przycisku Play na pasku tytułu - powinna zostać uruchomiona przeglądarka internetowa pokazująca Twoje kafelkowe tło! Super!)

  • 1 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!