آموزش موتور بازیسازی کانستراکت 2: مخصوص تازه کار ها

1
  • 0 favourites

Tagged

Contributors

Stats

15,640 visits, 15,902 views

Translations

Tools

ترجمه به صورت پی دی اف در اومده و از اینجا در اختیار قرار میگیره

امیدوارم مفید واقع بشه همونطور که برای من شد

این آموزش به صورت ویدئویی نیز تهیّه شده است که در اینجامی‌توانید آن را ببینید

نسخه‌ی متنی این آموزش کاری از انجمن گیم2گیمبوده و نسخه‌ی ویدئویی اثری از وبسایت سی۲می‌باشد.

مترجم نسخه‌ی متنی: محمد مهدی ناظمی

نسخه‌ی ویدئویی: مجتبی قاسم زاده تهرانی

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!