Yeni Başlayanlar için Construct 2 Rehberi

Index

Tagged

Stats

68,716 visits, 70,896 views

Tools

Davranışlar Eklemek

Davranışlar Construct 2’ye daha önceden eklenmiş bir fonksiyondur. Örnek vermek gerekirse, bir objeye Platform davranışı eklersiniz, zemine Solid davranışını eklersiniz ve böylece hemen bir platformda gibi zıplayabilirsiniz. Bunu olaylarla “events”da yapabilirsiniz fakat bu uzun sürer ve eğer davranış işinizi görecek kadar iyiyse buna gerek yoktur! Şimdi hangi davranışları kullanabileceğimize bakalım. Diğerlerinin arasından, Construct2 bu davranışlara sahip:

- 8 Yönlü Hareket 8 Direction Movement: Bu objeleri ok tuşları ile yönlere hareket etmenizi sağlar. Oyunucunun hareketleri için iyi olacaktır.

- Mermi Davranışı Bullet Movement: Bu basitçe objeleri cari açılarının yönünde ileriye doğru hareket etmelerini sağlayacaktır. Oyuncuların mermileri için çok mükemmeldir. İsminin aksine, bu canavarları etrafta hareket ettirmek için de işe yarar – çünkü tüm hareket objeleri aynı hızda ileri doğru götürür.

- Kaydırma Scroll to: Bu hareket eden bir objenin hareketlerinin ekran tarafından takip edilmesini sağlar ( kaydırma scrolling olarak ta adlandırılır). Oyuncular için gereklidir.

- Çalışma Sayfasıyla Sınırlandırma Bound to Layout: Bu bir objenin çalışma sayfası alanı dışına taşmasını engeller. Bu oyuncular için yararlıdır, zira bu oyuncular oyun alanı dışına sapmazlar.

- Çalışma Alanın Dışındakileri Yok Et Destroy outside layout: objeleri çalışma alanının dışına çıkmaktan alıkoymak yerine, bunu yaptıklarında onları yok eder. Bu mermiler için kullanışlıdır. Bunu kullanmazsanız, mermiler erkenin dışına çıkıp sürekli ileriye hareket edeceklerdir, bu da sürekli olarak hafızanızdan bir miktar yer alacak ve gücünüzü kullanacaktır. Bunu engellemek için, mermileri çalışma sayfasını terk edince yok etmeliyiz.

- Solma Fade: Bu gittikçe bir objeninin görüntüsünün solmasına yol açar, ve genelde patlamalar için kullanılır.

Haydi bu davranışları ihtiyaç duyan objelerimize ekleyelim.

Bir Davranışı Nasıl Ekleriz

Haydi Oyuncuya “Player” 8 yönlü hareket 8 direction movement davranışını ekleyelim. Oyunucuya seçmek için tıklayın. Özellikler çubuğunda, Davranışlar “Behaviors” kategorisini fark edeceksiniz. Buradaki Ekle/Düzenle Add/Edit’e tıklayın. Oyunuc “Player” için Davranışlar Behaviors penceresi açılacaktır.

Davranışlar penceresindeki yeşil davranış ekle “add behavior” ikonuna tıklayın. 8 yönlü hareket 8 direction movementa çift tıklayın ve ekleyin.

Aynısını Kayma Scroll To davranışını eklemek için yapın böylece ekran oyuncuyu “Player” takip edecektir. Ve de Bound to Layout davranışını seçin, böylece oyuncu çalışma sayfasında kalacaktır. Davranışlar penceresi aşağıdaki gibi görünmelidir:

Davranışlar penceresini kapatın. Oyunu denemek için “Run” a tıklayın.

Ümit ediyorum ki bilgisayarınızda HTML 5’i çalıştıran bir browserınız yüklüdür. Aksi halde, Vista ve üstü bir Windowsunuz varsa firefox, Chrome veya Internet Explorer 9’un en son sürümlerine sahip olduğunuza emin olun. Oyunu çalıştırdığınızda ok tuşları ile oyuncuyu hareket ettirebildiğinize ve ekranın oyuncuyu takip ettiğiniz fark edeceksiniz. Ayrıca çalışma alanının dışına çıkamadığınızı göreceksiniz, Bound to Layout davranışının sayesinde. Bu davranışların çok çabuk şekilde fonksiyonlar ekleyebilmesinin güzel yanı. Daha sonra olay sistemini kullanarak özelleştirilmiş fonksiyonlar ekleyeceğiz.

Diğer Davranışları Ekleme

Aynı yöntemle diğer objelere davranışlar ekleyebiliriz- objeyi seç, Davranışlar penceresini açmak için Ekle/Biçimlendiri Add/Edit tıkla ve bazı davranışlar ekle. Haydi diğer davranışları ekleyelim:

- Kurşun Bullet objesine , kurşun davranışını Bullet Movement ve çalışma sayfası dışında yok et Destroy outside layout davranışını ekleyin ( tabii ki sürpriz değil)

- Canavar Monster objesine kurşun davranışını Bullet Movement ekleyelim. ( çünkü obje sadece ileriye hareket etmesi yeterli)

- Patlama Explosion objesine erime Fade davranışını ekleyelim. ( böylece obje göründükten sonra yavaşça görünmez olacaktır). Erime Fade davranışı, aynı zamanda objelerin erimesinin ardından yok olmalarını kendinden “default” ayarlı olarak içerir, böylece görünmemeye başlayan patlama objelerinin varlığının yol açtığı hafıza kaybı neticesi oyunumuzu tıkamasından endişe duymayız.

Oyunu başlatırsanız, önce farklı olarak canavarların aniden hızla fırladıklarını fark edersiniz. Haydi onları yavaş bir hıza düşürelim. Canavar Monster objesini seçelim. Objelere yeni davranışlar eklediğimizde solda özellikler çubuğunda yeni ek özelliklerin göründüğüne dikkat edin:

Burası bize davranışların nasıl çalıştığını anlamamızı sağlayacak. Hızı 400’den 80’e düşürün.( bu bir saniye içinde hareket edilen piksel sayısını ifade etmektedir.)

Benzer şekilde, Kurşun Bullet objesinin hızını 600’e, ve patlama Explosion objesinin erime davranışının Fade erime zamanını Fade out time 0.5’e ( bu bir saniyenin yarısı demektir) değiştirin.

Daha fazla canavar ekleyin

Kontrol tuşuna basarken, canavar objesine tıklayın ve sürükleyin. Yeni bir cisim çıktığını göreceksiniz. Bu sadece yeni bir canavarın obje tipidir.

Obje tiplere genellikle objelerin 'sınıflarıdır'. Olay sisteminde, siz temelde obje tipleriyle ilgilenmektedir. Örnek vermek gerekirse, Kurşun "Bullet” canavarla “Monster” bileştiğinde diye bir olay oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu gerçekte şu manaya gelir Kurşun obje tiplerinin herhangi varolan birisinin, canavar obje tiplerinden herhangi varolan birisiyle çarpıştığında “collide” – her bir ve her canavar için ayrı bir olay yapmanın tersine tüm objelerin için bir mana taşır. Spritelerde, bir obje tipinin tüm varolanları aynı dokuya sahiptir. Verimlilik açısından bu çok kullanışlı bir şey – oyuncular oyununuzu online oynarken, 8 canavar için 8 canavar dokusu indirmek yerine sadece bir tane canavar dokusu yüklerler ve Construct 2 bunu 8 kere tekrarlar. Daha sonra object tipleri ve varoluşları ( görünümleri) konusunda daha fazla bilgiye ver vereceğiz. Şimdilik, bu düşmanların farklı obje türleri farklı obje türleri olduğunu düşünmekten ziyade, gerçek düşmanların her birinin ( pek çok olabilirler ) anı tür obje tiplerinin görünümü olduğu bilmek açısından güzel bir örnek oluşturmaktadır.

Control+drag kullanarak, 7 veya 8 tane canavar ekleyin. Bunlardan hiç birini oyuncuya “player” çok yakın yerleştirmeyin, aksi halde hemen ölü verir! Control+mouse’a basarak yukarı görüşü yukarıya doğru taşıyabilirsiniz, ve böylece düşmanları çalışma sayfasının geneline yayabilirsiniz. Görünüm aşağıdaki gibi bir şey olabilir.

Şimdi, Construct 2’nin görüntülü programlama yöntemi yoluyla kişiselleştirilmiş fonksiyonlarını ekleyelim – Olay Sistemi Event System

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!