Průvodce Construtem 2 pro začátečníky

  • 0 favourites

Index

Tagged

Stats

30,356 visits, 31,371 views

Translations

Tools

Přidávání vrstev (layer)

Dobře, teď bychom chtěli přidat pár dalších objektů. Každopádně, na náš Tiled background budeme neustále nechtěně klikat, pokud ho nezamkneme (lock), čímž ne učiníme imunní vůči kliknutí myši. Použijme na to systém vrstvení (layering system).

Layout se může skládat z více vrstev, které využiješ na sekupování objektů. Vrstvy si představ jako tabulky skla s různými obrázky za sebou. Tento systém ti dává možnost jednoduše seřadit skupiny objektů za sebe, skrýt některé vrstvy, uzamknout je atd. Například v téhle hře chceme, aby se všechny objekty zobrazovali před Tiled background, takže pro tyto objekty vytvoříme jednu vrstvu, která bude před vrstvou s Tiled background.

Pro správu vrstvem klikni na tlačítko Layers tab, které je obvykle vedle pole Project bar:

V seznamu by jsi měl vidět Layer0 (C2 počítá vždy od nuly, protože to funguje lépe stejně jako v programování). Klepni na ikonku tužky a přejmenuj ji (rename it) na Pozadí (Background), jelikož to je naše vrstva na pozadí. Teď klikni na zelenou 'přidat' (add) ikonu pro vytvoření nové vrstvy pro naše ostatní objekty. Pojmenuje me ji Hlavní (Main). Konečně, když klikneš na malý zámek vedle vrstvy Pozadí, bude uzamčena. To znamená, že nebudeš schopen žádný objekt z ní označit. Což je vzhledem k naší Tiled background celkem praktické, protože by se často mohlo stávat, že na ni nechtěně klikneš. Každopádně můžeš vrstvy kdykoli odemknout opětovným kliknutím na zámek.

Zaškrtávací tlačítka nám dovolují zneviditelnit dané vrstvy, ale to teď nebudeme potřebovat. Tvoje Lišta s vrtvami (Layers bar) by teĎ měla vypadat nějak takto:

Ujisti se, že máš označenou Hlavní vrstvu. Je to důležité - označená vrstva je aktivní vrstva. To znamená, že všechny vytvořené objekty se zařadí do této vrstvy, takže když označená není, tak by se uložily do špatné vrstvy. Aktivní vrstva je zobrazena v Layers tab a také při vkládání nových objektů. Je výhodné si o nich udržovat přehled.

Vložení vstpních objektů (input objects)

Přemisti svou pozornost zpět na layout. Proveď dvojklik pro přidání nového objektu. Tentokrát zvol Myš (Mouse) a poté ještě přidej objekt Klávesnice (Keyboard).

Poznámka: Tyto objekty není třeba umisťovat do layoutu. Jsou skryté a automaticky pracují s celým projektem. Od teď budou všechny layouty schopni využívat vstup pro myš a klávesnici.

Herní objekty

Je čas přidat nějaké akčnější věci! Tady máš textury - všechny si je ulož do pc.

Hráč:

Příšera:

Patrona:

a Výbuch:

Pro všechny tyto věci využijeme objekt Sprite (skřítek/víla - dále jen Sprite). Je to ve zkratce textura, kterou lze pohybovat, otáčet a zmenšovat/zvětšovat. Hry jsou obecně dělány hlavně z Spriteů. Vytvoříme všechny 4 objekty výše do hry jako sprity. Postup je obdobný jako u Tiled Background:

1) Dvojklikem otevři nabídku objektů.

2) Vyber objekt 'Sprite'.

3) Když se kurzor myši přemění na křížek, klikni někam do layoutu. Napověda (tooltip) by měla zobrazovat 'Hlavní'. (Nezapomeň, je to aktivní vrstva.)

4) Vyskočí grafický editor. Klikni na ikonu Otevřít (Open) a zvol jednu ze čtyř výše uvedených textur.

5) Zavři editor. Teď by jsi měl svůj nový Sprite vidět na layoutu!

Poznámka: Další rychlou možností, jak přidávat objekty je přetáhnout myší texturu z pc rovnou do layoutu. C2 pro tebe ihned vytvoří Sprite s daným obrázkem. Ujisti se, že vždy bereš obrázky po jednom. Kdyby jsi např. vzal všechny čtyři, tak by se vytvořil jeden Sprite se čtyřmi snímky animace (animation frame).

Přesuň Patronu a Výbuch někam za okraj layoutu. Nechceme tyto objekty vidět při startu hry.

Naše objekty se teď jmenují Sprite, Sprite2, Sprite3 a Sprite4. Takhle by se v tom mohl jednoduše zrodit obrovský zmatek. Přejmenuj je na Hráč, Příšera, Patrona a Výbuch. Uděláš to označením objektu a přepsáním vlastnosti Jméno (Name) v Properties bar:

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!