Průvodce Construtem 2 pro začátečníky

  • 0 favourites

Index

Tagged

Stats

30,355 visits, 31,370 views

Translations

Tools

Přidávání vlastností (behaviors)

V C2 jsou vlastnosti objektů předpřipravené funkce. Například můžeš přidat vlastnost Platform jednomu objektu a vlastností Solid změnit objekt v podlahu, po které budeš poté moct skákat jako ve skákačce. Tyto vlastnosti lze také vytvořit za pomoci podmínek (events), ale trvá to déle a není k tomu žádný důvod, když tyto předpřipravené vlastnosti (behaviours) jsou více než dostatečné. Nuže podívejme se na vlastnosti, které můžeme použít. Mimo jiné lze v C2 využívat tyto vlastnosti (behaviors):

- Pohyb do 8 směrů (8 Direction movement). Tohle ti umožní pohybovat s objektem po layotu pomocí šipek. Bude to skvělá věc pro pohyb našeho hráče.

- Výstřel (Bullet movement). Tato vlastnost jednoduše pohybuje objektem vpřed v jeho nynějším úhlu. Super pro patrony. A nebudeme-li brát název doslova, je to také dobrá věc pro monstra, jelikož jedinou činností této vlastnosti je pohybovat objektem vpřed danou rychlostí.

- Přesun k (Scroll to). Tohle nám zajistí, že obraz (screen) bude následovat daný objekt během pohybu. Bude to užitečné pro hráče.

- Uzavřít layout (Bound to layout). Objekty nebudou schopni opustit hranice layoutu po přidání této vlastnosti. To nám opět pomůže s hráčem, jelikož nebude moct vycházet mimo herní plochu!

- Znič mimo layout* (Destroy outside layout). Místo zastevení objektu před opuštěním herní plochy to jej zničí. Je to užitečné pro patrony. Bez tohoto by patrony létaly pořád dál a dál s tím, že by zbytečně ubírali výkonu a paměti. Takhle je to zničí, jakmile jednou opustí layout.

- Prolínání (Fade). Toto během daného času playnule zneviditelní objekt. Využijeme toho na explozích.

Přidejme tedy tyto vlastnosti objektům, které je potřebují.

Jak přidávat vlastnosti

Přidáme vlastnost 8 direction movement k hráči. Označ objekt hráče. V properties bar (vlevo) si můžeš povšimnout skupiny Behaviours (Vlastnosti). Klikni na Add/Edit (Přidat/Upravit). Otevře se okno pro přidávání/úpravu vlastností:

Klikni na zelenou ikonu Přidat vlastnost (add behavior). Proveď dvojklik na 8 direction movement pro jeho přidání.

Stejným postupem přidej vlastnost Scroll to, aby obraz následoval hráče a taktéž přidej vlastnost Bound to layout, aby jsme ho udželi na hrací ploše (na layoutu). Okno pro změnu vlastností by teď mělo vypadat takto:

Zavři okno pro změnu vlastností. Klepni na Run pro test hry!

Doufám, že máš nainstalovaný prohlížeč kompatibilní s HTML5. V opačném případě si sežeň poslední verzi prohlížečů Firefox, Chrome. Nebo poslední verzi Internet Explorer 9, jestliže máš operační systém Vista nebo vyšíí (W7, W8). Všimni si, že ve hře se můžeš pohybovat pomocí šipek a obraz je vždy na pozici hráče! Také nemůžeš jít mimo herní plochu díky vlastnosti Bound to layout. To je to pro co jsou vlastnosti (behaviors) dobré - rychlé přidávání různých nepostradatelných funkcí. Brzy použijeme i event system pro přidání vlastních uprovitelných funkcionalit.

Přidávání ostatních vlastností

Můžeme přidávat vlastnosti ostatním objektům stejným způsobem - Oznoč ho, klikni na Add / Edit pro otevření okna na změnu vlastností a přidej určitou vlastnost. Nuže přidej tyto vlastnosti ostatním objektům:

- K objektu Patrona přidej vlastnosti Bullet movement a Destroy outside layout.

- Objektu Příšera přidej vlastnost Bullet movement, jelikož se bude též pohybojat jen vpřed.

- Přidej vlastnost Fade objektu Výbuch (takže postupně zmizí, jakmile se objeví). V základním nastavení této vlastnosti je, že se objekt po zmizení zničí, což nás ušetří starostmi o neviditelný objekt Výbuch.

Když spustíš hru, tak jediné změny, které si možná všimneš, je ta, že uvidíš příšeru, jak bleskurychle vystřelí směrem pryč. Zpomalme ho tedy. Označ objekt Příšera. Všimni si, že jak jsme přidali objektu vlastnost, tak některé speciální nastavení se nám objevilo v properties bar:

Tohle nám umožní měnit, jak bude vlastnost fungovat. Změň rychlost (speed) z 400 na 80 (ta čísla určují počet pixelů, které urazí za vteřinu).

Obdobně, změň rychlost u Objektu Patrona na 600 a u objektu Výbuch nastav Fade out time na 0.5 (Polovina vteřiny).

Vytvoř další příšery

Drž tlačítko Ctrl a zároveň levé tlačítko myši na objektu Příšera a zatáhni myší. Jak si můžeš povšimnout, vytvoří se další instance. Je to další kopie objektu Příšera, respektive jeho třídy (objekt type).

V systému podmínek (event system) se obecně potýkáš s třídami objektů. Uvedu příklad. Vytvoříš podmínku (event), která říká, že "Patrona se srazí s Příšera" (collides with). To v tu chvíli znamená "Jakákoli instance třídy Patrona se srazí s jakoukoli instancí třídy Příšera" - namísto toho, aby jsme museli vytvářet event pro každou instanci (každý "obrázek").

Díky Spritům všechny instance jedné třídy sdílí jednu texturu (obrázek). Toto je velmi efektivní. Když totiž někdo hraje tvoji hru online, tak místo stažení 8 stejných textur stačí stáhnout 1 texturu a C2 ji 8 krát zopakuje. Více si o rozdílech mezi třídami (Object types) a Instancemi povíme později. Pro teď si stačí pamatovat to, že rozdílné druhy nepřátel jsou jinými třídami, zatímco somotní nepřátelé (kterých tu asi několik bude) jsou instancemi těchto tříd.

Užitím Ctrl a taháním myší vytvoř 7 nebo 8 nových příšer. Nedávej je příliš blízko k hráči, neboť by mohli ihned zemřít! Můžeš si layout oddálit držením Ctrl a točením kolečkem. Rozestav příšery je všude po layoutu. Teď by to mělo vypadat nějak takto:

Teď je čas přidat naše vlastní funkce pomocí vizuální metody programování C2 - Systém podmínek (Event system).

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!