Construct 2 Aloittelijan opas

1
  • 0 favourites

Index

Tagged

Contributors

Stats

22,941 visits, 28,393 views

Translations

Tools

License

This tutorial is licensed under CC BY 4.0. Please refer to the license text if you wish to reuse, share or remix the content contained within this tutorial.

Tapahtumat (Events)

Ensiksi, klikkaa ylhäältä Event sheet 1 välilehteä, siirtyäksesi Event sheet-editoriin. Tapahtumien listaa kutsutaan tapahtumalehdeksi (Event sheet) ja sinulla voi olla eri event sheetteja eri osille pelistäsi, tai vain järjestyksen vuoksi. Event sheetit saattavat myös "sisältää" muita event sheettejä, joka mahdollistaa tapahtumien uudelleenkäyttämisen esimerkiksi useilla eri pelitasoilla, mutta meidän ei tarvitse tehdä tätä juuri nyt.

Tapahtumista

Kuten teksti tyhjällä event sheetillä kertoo, Construct 2 suorittaa kaiken "once per tick" (kerran hetkessä). Useimmat tietokonenäytöt päivittävät itseään 60 kuvaa sekunnissa (FPS eli frames per second), joten Construct 2 yrittää päästä samaan. Tämä tarkoittaa että event sheet suoritetaan yleinsä 60 kertaa sekunnissa, piirtäen näytön joka kerta uudelleen. Tätä "tick" tarkoittaa - yksi "tapahtumien suoritus- ja piirtoyksikkö".

Tapahtumat suoritetaan ylhäältä alaspäin, joten ylempänä olevat tapahtumat suoritetaan ensin.

Ehdot (conditions), toiminnat (actions) ja sisäiset tapahtumat (sub-events)

Tapahtumat koostuvat ehdoista, jotka tarkistavat jos tietyt kriteerit täytetään, esim. "Onko 'Välilyönti' alhaalla?". Jos kaikki ehdot täyttyvät, tapahtuman kaikki toiminnat suoritetaan, esim. "Luo bullet-objekti". Kun toiminnat on suoritettu, kaikki sisäiset tapahtumat (sub-events) suoritetaan myös - nämä voivat seuraavaksi tarkistaa lisää ehtoja, suorittaa lisää tapahtumia, jonka jälkeen voi seurata lisää sub-eventtejä jne. Tällä systeemillä voimme rakentaa hienostunutta toiminnallisuutta peleihin ja sovelluksiin. Emme tosin tule tarvitsemaan sub-eventtejä vielä tässä tutoriaalissa.

Kerrataanpa. Lyhyesti sanottuna, tapahtuma siis toimii näin:

Täyttyvätkö kaikki ehdot?

---> Kyllä: suorita kaikki tapahtuman toiminnot.

---> Ei: siirry seuraavaan tapahtumaan (ohittaen edellisen tapahtuman mahdolliset sisäiset tapahtumat).

Noin siis hieman yksinkertaistaen. Construct 2 tarjoaa paljon ominaisuuksia tapahtumille, mahdollistaen paljon erilaisia asioita joita saatat haluta tehdä. Toistaiseksi ylläoleva on kuitenkin hyvä tapa ajatella tapahtumia.

Ensimmäinen tapahtumasi

Haluamme että pelaaja katsoo aina hiiren osoitinta eli kursoria kohti. Se tulee näyttämään tältä kun olemme valmiita:

Muista että "tick" tarkoittaa jokaista kertaa jolloin näyttö päivittää itsensä, joten jos laitamme pelaajan katsomaan kursoria "every tick", pelaaja siirtä katseensa kursoriin jatkuvasti.

Aloitetaan tekemään tätä tapahtumaa. Tuplaklikkaa tyhjää tilaa event sheetillä. Tämä pyytää meitä lisäämään ehdon tapahtumalle.

Eri objektit omaavat eri ehtoja ja toimintoja riippuen siitä mitä ne voivat tehdä. On myös Järjestelmäobjekti (System Object), joka kuvaa Construct 2:n sisäänrakennettua toiminnallisuutta. Tuplaklikkaa järjestelmäobjektia (System Object) kuten kuvassa (yllä). Valikko listaa kaikki mahdolliset System-objektin ehdot:

Tuplaklikkaa ehtoa Every tick lisätäksesi sen. Valikko sulkeutuu ja tapahtuma luodaan, tosin ilman toimintoja. Sen pitäisi näyttää tältä:

Nyt haluamme lisätä toiminnon jolla pelaaja saadaan katsomaan kursoriin. Klikkaa Add action aivan luomasi ehdon vieressä. (Varmista että klikkaat 'Add action', etkä 'Add event' aivan tapahtuman alla mikä luo kokonaan uuden tapahtuman.) 'Add Action' valikko avautuu:

Kuten ehtojen lisäämisen kanssa, meillä on sama lista objekteja mistä valita, mutta tällä kertaa toimintojen lisäämistä varten. Yritä olla sekoittamatta ehtoja ja toimintoja keskenään! Kuten kuvassa, tuplaklikkaa Player-objektia, sillä se on minkä haluamme katsovan kursoriin päin. Lista mahdollisista toiminnoista Player-objektille avautuu:

Huomaa kuinka pelaajan '8-direction movement' sisältää omat toimintonsa. Meidän ei tosin tarvitse huolehtia siitä toistaiseksi.

Sen sijaan että asettaisimme pelaajan tiettyyn kulmaan, on kätevää käyttää Set angle towards position toimintoa. Tämä laskee kulman automaattisesti pelaajasta tiettyyn X, Y koordinaattiin ja asettaa pelaajan kulman sitä kohti. Tuplaklikkaa Set angle towards position.

Construct 2:n tarvitsee nyt tietää X ja Y koordinaatit pisteeseen johon pelaaja suuntautuu:

Näitä kutsutaan toiminnon parametreiksi. Ehdoilla voi olla myös parametrejä, mutta Every tick ei tarvitse niitä.

Haluamme asettaa kulman kohti kursorin sijaintia. Tämä onnistuu Mouse-objektilla. Kirjoita Mouse.X kohtaan X ja Mouse.Y kohtaan Y. Näitä kutsutaan lausekkeiksi (expressions). Ne ovat kuin laskutehtäviä jotka tietokone laskee. Esimerkiksi, voisit myös kirjoittaa Mouse.X + 100 tai sin(Mouse.Y) (tosin nuo tietyt esimerkit eivät välttämättä ole kovin hyviä!). Tällä tavoin voit käyttää mitä tahansa dataa mistä vain objektista tai laskusta saadaksesi aikaan parametreja toimintoihin ja ehtoihin. Se on erittäin tehokasta ja siinä oikeastaan pitkälti piilee Construct 2:n joustavuuden salaisuus.

Saitko virheviestin joka sanoo "Mouse is not an object name"? Varmista että olet lisännyt Mouse-objektin! Mene takaisin sivulle 2 ja katso uudelleen kohta "Lisää syöteobjektit (input objects)".

Saatat miettiä miten muistat eri objektien kaikki mahdolliset ilmaisut joita voi kirjoittaa. Onneksi, Construct 2 näyttää objekti-ikkunan joka pitäisi näkyä näytöllä. Se on oletuksena läpikuultava jotta se ei häiritsisi sinua.

Siirrä hiiresi sen päälle, tai klikkaa sitä ja sen pitäisi tulla kokonaan näkyväksi. Tämä toimii ikäänkuin sanastona kaikista eri ilmaisuista joita voi käyttää, selitettyinä, auttaaksesi sinua muistamaan. Jos tuplaklikkaat objektia, näet sen kaikki ilmaisut listattuna. Jos tuplaklikkaat ilmaisua se myös asettaa sen sinulle, jolloin sitä ei tarvitse erikseen kirjoittaa.

Jokatapauksessa, klikkaa Done parametrivalikosta. Toiminto on lisätty! Kuten näit aiemmin, sen pitäisi näyttää tältä:

Siinä on ensimmäinen tapahtumasi! Kokeile käynnistää peli ja pelaajan pitäisi nyt pystyä liikkumaan kuten ennen, mutta myös katsomaan koko ajan kohti kursoria. Tämä on ensimmäinen palanen kustomoitua toiminnallisuuttamme.

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!