Construct 2 - poradnik dla początkujących

Index

Tagged

Stats

144,916 visits, 147,282 views

Tools

Dodawanie warstwy

Dobra, teraz chcemy dodać trochę więcej obiektów, ale wciąż będziemy niechcący zaznaczać kafelkowe tło, chyba że je zablokujemy, uniemożliwiając jego zaznaczenie. Wykorzystajmy do tego system warstw.

Plan może składać się z kilku warstw, których można użyć do grupowania obiektów. Warstwy można porównać do tafli szkła ułożonych jedna na drugiej z obiektami namalowanymi na każdej z nich. System warstw umożliwia ustalenie które obiekty mają być wyświetlane nad innymi. Warstwy można ukryć, zablokować, dodać im efekt paralaksy i nie tylko. Na przykład w naszej grze chcemy aby wszystko było wyświetlane nad kafelkowym tłem, więc możemy dodać drugą warstwę dla innych obiektów.

Aby zarządzać warstwami, kliknij kartę Layers (Warstwy), która zwykle znajduje się obok karty Project (Projekt):

Powinieneś widzieć na liście warstwę Layer 0 (Construct 2 odlicza wszystko od zera ponieważ podobnie jest w programowaniu). Kliknij ikonę ołówka i zmień nazwę warstwy na Tło, gdyż jest to nasza warstwa z tłem. Teraz kliknij ikonę plusa aby dodać nową warstwę dla innych obiektów. Nazwij ją Warstwa główna. Gdy klikniesz ikonę kłódki obok warstwy Tło, zostanie ona zablokowana. Oznacza to, że nie będzie możliwe wybranie czegokolwiek na tej warstwie. Jest to dość przydatne dla naszego kafelkowego tła, gdyż łatwo je przez przypadek zaznaczyć i nie musimy go więcej ruszać. Gdy jednak chcesz dokonać jakichś zmian, kliknij ikonę kłódki jeszcze raz aby odblokować warstwę.

Pola wyboru umożliwiają ukrycie warstw w edytorze, ale teraz nie musimy się tym przejmować. Twój pasek warstw powinien teraz wyglądać tak:

Teraz upewnij się, że na pasku warstw jest zaznaczona 'Warstwa główna'. To jest ważne - zaznaczona warstwa jest warstwą aktywną. Wszystkie nowo wstawione obiekty trafiają na warstwę aktywną, więc jeśli nie jest ona zaznaczona, obiekty będą trafiać na nie tę warstwę co trzeba. Nazwa aktywnej warstwy jest wyświetlona na pasku stanu i w podpowiedzi podczas wstawiania nowego obiektu - warto zwracać na to uwagę.

Dodawanie obiektów dla urządzeń wejścia

Przenieś uwagę z powrotem na plan. Kliknij dwukrotnie aby wstawić kolejny nowy obiekt. Tym razem wybierz Mouse (Mysz), gdyż będziemy potrzebować sterowania myszą. W ten sam sposób wstaw obiekt Keyboard (Klawiatura).

Uwaga: tych obiektów nie trzeba umieszczać na planie. Są one ukryte i automatycznie działają w całym projekcie. Teraz na wszystkich planach w naszym obiekcie jest możliwe sterowanie myszą i klawiaturą.

Obiekty gry

Pora dodać obiekty gry! Oto Twoje tekstury - zapisz je na dysku jak poprzednio.

Postać gracza:

Potwór:

Pocisk:

Wybuch:

Każdy z tych obiektów będzie duszkiem (sprite). Duszek to tekstura, którą można przesuwać, obracać i zmieniać jej rozmiar. Ogólnie gry składają się głównie z duszków. Dodajmy teraz powyższe cztery obiekty jako duszki. Proces jest podobny do wstawiania kafelkowego tła:

1. Kliknij dwukrotnie aby wstawić nowy obiekt.

2. Kliknij dwukrotnie obiekt 'Sprite' (Duszek).

3. Gdy kursor myszy przybierze kształt celownika, kliknij w dowolnym miejscy na planie. W podpowiedzi powinno być napisane 'Warstwa główna' (która jest naszą aktywną warstwą),

4. Otworzył się edytor tekstury. Kliknij ikonę 'Otwórz' i otwórz którąś z czterech tekstur.

5. Zamknij edytor tekstury, zapisując zmiany. Powinieneś teraz widzieć obiekt na planie!

Uwaga: innym szybkim sposobem na wstawianie duszków jest przeciągnięcie pliku z obrazkiem na obszar planu. Construct 2 automatycznie stworzy duszka z teksturą tego obrazka. Pamiętaj aby pliki przeciągać pojedynczo - jeśli przeciągniesz wszystkie cztery naraz, Construct 2 stworzy pojedynczego duszka z czterema klatkami animacji.

Przenieś duszki pocisku i wybuchu gdzieś poza krawędź planu - nie chcemy ich widzieć zaraz po uruchomieniu gry.

Obiekty będą nosić nazwy Sprite, Sprite2, Sprite3 i Sprite4. To nie jest zbyt pomocne i szybko powstanie z tego bałagan. Zmień ich nazwy odpowiednio na Gracz, Potwór, Pocisk i Wybuch. Aby to zrobić, zaznacz obiekt, i zmień parametr Name (Nazwa) na pasku właściwości:

  • 1 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!