چگونه بازی پلت فرم بسازیم

2
  • 0 favourites

افزودن رفتار

سی2 با تعداد زیادی رفتار (behavior) وارد می‌شود. این‌ها باعث می‌شوند اشیائتان کارهایی پیش تعریف شده را انجام دهند، که اغلب مقدار زیادی در زمان صرفه‌جویی می‌کنند. این امکان وجود دارد که همه‌ی کارهایی را که رفتارها انجام می‌دهند در سیستم رویداد انجام دهید، امّا انجام این کار اغلب سخت است و زمان زیادی می‌برد. به همین دلیل رفتارها واقعاً دم دستی هستند و بازی‌تان را راه می‌اندازند و به سرعت اجرا می‌کنند.

رفتار Platform می‌تواند از پیچیدگی‌های حرکات پلت‌فرم ما را راحت کند. امّا، نکته‌ای مهم برای استفاده از آن وجود دارد: رفتار باید به شیئی مستطیلی و نامرئی اعمال شود، و محلّ پلیر روی آن باشد. رفتار Platform خیلی بهتر کار می‌کند اگر شیء دارای رفتار، متحرّک نباشد، چون تغییر فریم انیمیشن می‌تواند شیء را نسبتاً به دیوار بچسباند و آن را همان جا باقی بگذارد که می‌تواند رفتار Platform را سر در گم کند. همچنین، از موقعیت‌های برخورد احمقانه مثل آویزان شدن از لبه‌ها به وسیله‌ی بینی یا چیزهای دیگر جلوگیری می‌کند.

بنابراین ابتدا ما برای حرکت به یک مربّع نامرئی نیاز داریم. در لیوت دابل کلیک کنید تا دوباره اسپرایتی جدید اضافه کنید، و اکنون مربّعی را مثل زیر وارد کنید. (کلیک راست کنید و اگر به آن نیاز دارید کلیک راست کنید و save as را انتخاب کنید تا ذخیره شود.)

مثل قبل، ما باید مبدأ را در پایین داشته باشیم. بنابراین، دوباره روی Set origin and image points کلیک کنید و 2 را فشار دهید (یا از منوی quick assign استفاده کنید) تا مبدأ را در پایین قرار دهید.

ویرایشگر تصویر را ببندید. شما باید حالا آن را در لیوت ببینید. اندازه‌ی آن را تغییر دهید تا تقریباً هم اندازه‌ی بدن پلیر شود مثل زیر - اندازه‌اش 107×53 است.

نام آن را به PlayerBox تغییر دهید چون این جعبه‌ای برای حرکت و تست برخورد برای پلیر است. همچنین، در نوار ویژگی‌ها، دید اوّلیّه (Intial visibility) را به نامرئی (Invisible) تغییر دهید چون ما نمی‌خواهیم دیده شود.

همچنین ما نیاز داریم که برای تشخیص بهتر برخورد به شیء PlayerBox رفتار Platform بدهیم. باز هم در ویژگی‌های PlayerBox، روی Add/Edit با Edit behaviors در نوار ویژگی‌ها کلیک کنید.. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، روی دکمه‌ی به علاوه کلیک کنید.

روی رفتار Plattform دابل کلیک کنید.

شما باید چند ویژگی جدید را برای حرکت پلت فرم که در نوار ویژگی‌ها ظاهر شده را ببینید. شما می‌توانید تنظیمات حرکت مثل سرعت و شتاب را تغییر دهید. بیایید پرش‌ها را کمی روح‌دارتر کنیم. Jump strenght را به 1100 و Gravity را به 2500 تنظیم کنید.

همچنین ما می‌خواهیم که صفحه به دنبال پلیر حرکت کند، پس دوباره روی دکمه‌ی به علاوه کلیک کنید و رفتار Scroll To را انتخاب کنید.

عد از اینکه این دو رفتار را اضافه کردید، پنجره‌ی رفتارهای پلیر را ببندید.

افزودن رفتار جامد بودن (Solid)

حرکت پلت‌فرم باید بداند که روی چه اشیائی می‌تواند راه برود. پلیر از روی هر شیئی که رفتار Solid نداشته باشد سقوط می‌کند. بنابراین، اکنون اسپرایت Tile را انتخاب می‌کنیم و رفتاری به آن می‌دهیم، حالا رفتار Solid را انتخاب می‌کنیم.

حالا ما فقط نیاز داریم تا تعیین کنیم که محلّ پلیر روی PlayerBox است. به Event Sheet 1 بروید. اینجا جایی است که ما با استفاده از سیستم رویداد سی2 منطق بازی را تعریف می‌کنیم.

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!