شش گام برای بازی با ذهن کاربر

1
  • 0 favourites

!ذهن ات را باز کن، ولی مراقب باش!

این لیستی از شش محرک ذهنی برای مغز انسان است که به هدف ایجاد رضایت و انگیزه برای انجام عمل و کارکردن برای مشاغل مربوط به زندگی، ساخته شده است. در این مورد، این موارد را مخصوصا برای بازی های کامپیوتری مطرح می کنم.

1) میزان تجربه یا پیشرفت

نمایشگر تجربه، میزان پیشرفت در بازی را نشان می دهد، چیزی که جس شل به آن خیلی اهمیت می دهد. ایده ی این نمایشگر اینگونه است که به کاربر به خاطر بازی ها و پیشرفتش جوایز و پاداش چندانی ندهیم، بلکه دائم به میزان یک واحد به خاطر هر حرکتش به تجربه اش بیفزاییم. این روش توهمی از پیشرفت دائمی را ایجاد می کند.

2) ماموریت های چندگانه (کوتاه و بلند)

جمع آوری 10هزار کارت یکتا حوصله سر بر است، ولی گرفتن 10 کارت ویژه خیلی جذاب است. و برای گرفتن همان 10 کارت، چند ماموریت کوچک متفاوت هم باید انجام شود. پیداکردن یکی، جنگیدن برای دیگری، مطالعه برای بعدی، و با دریافت همه ی آنها، ماموریت جمع آوری به پایان می رسد. مجموع چند ماموریت کوچک منجر به ساخت یک ماموریت بزرگ می شود، که واقعا می ارزد! سختی کار در این مرحله این است که ماموریت بزرگ باید به بخش های مهم تقسیم شود تا کاربران بتوانند به راحتی با آن ارتباط برقرار کنند و برای بردن آن حس خوبی کسب کنند.

3) پاداش تلاش (هر تلاشی پاداشی دارد)ء

هربار که کاری انجام شود باید اعتبار، تجربه، پول، وسیله، خون، قدرت، مانا یا چیزهای دیگری به آن تعلق گیرد. و نه تنها برای به انجام رساندن آن کار، بلکه تنها با آزمایش و سعی و تلاش! یادتان باشد که شما به خاطر خطاها مجازات نمی کنید، بلکه به خاطر هر تلاش کوچکی جایزه می دهید. جایزه ای در همان لحظه ی تلاش کردن.

4) فیدبک به کاربر (واضح، سریع و درست)ء

این واقعا مهم است! بهترین مثال این است که حواستان باشد که مردم معمولا کارها را با عواقبشان مرتبط نمی کنند، اما مغز آدمی نیاز دارد نگران این مسئله باشد. آلودگی، گرمایش زمین، سیل، و خشونت عمومی از مواردی هستند که ما هم در آنها نقش داریم، اما چون این گناه بر گردن همه قرار دارد سهم عذاب وجدان برای همه کاهش می یابد و دیگر مردم نگران این مسایل نمی شوند. به دلیل دوربودن عواقب این مسایل هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی با ما، مردم به سختی از چنین مسایلی درس می گیرند. با یک برخورد صریح و سریع، متوجه می شوند، یاد می گیرند و خیلی سریع تغییر می کنند.

5) عدم قطعیت (پاداش جادویی مغز: رازی مرتبط به اعصاب)ء

تلاش برای انجام کاری مشخص افراد را خوشحال می کند، ولی تلاشی که نتایج متنوعی در پی دارد اثری افسونگر دارد.، باعث هیجان مغز و درخشندگی آن می شود. دوپامن در رفتار جستجو برای یافتن راه حل وجود دارد، و اینگونه است که اگر کاربر باید درختی را نجات دهد تا به کلیدی دست یابد، و همزمان به خاطر نجات آن درخت پرنده ای که روی آن زندگی می کرد را هم نجات داد و آن پرنده تا آخر بازی همراهش آمد، این قضیه هیجان و رضایت بیشتری برای کاربر به همراه خواهد داشت.

6) شبکه های اجتماعی )دیگران خیلی جذابند)ء

چیزی که بیش از همه یک کاربر را هیجان زده می کند دیگران هستند، که در واقع تلاش را نشان می دهد نه پول. و این حس دیدن دیگران، نظردادن، مشارکت، و همکاری است. شبکه اجتماعی نظم دهنده و هماهنگ کننده است. کارهای انجام شده، آیتم های جمع آوری شده و نظرات در وب سایت ها و وبلاگ ها می آیند و این خود باعث بهبود و پیشرفت شبکه می شود. در یک تلاش هماهنگ با هم رقابت می کنند و برای پیشرفت و رشد در بازی بیشتر و بیشتر سعی می کنند. رقابتی که با مقایسه به تعادل رسیده باشد کلید این مسئله است.

قدرتی که شما با به کارگیری این شش نکته به دست می آورید بسیار زیاد است. این قدرت می تواند هم برای چیزهای خوب به کار رود و هم چیزهای بد. برای آموزش، باطن و یا سرگرمی، و یا اعتیاد ، حکمرانی و کنترل ذهنی که با تکامل مغز انسان برای دست یابی به یک زندگی بهتر، بقا و کنش و واکنش با پیرامون شکل گرفته است.

استفاده از این موارد می تواند وحشیانه باشد، و یا می تواند تفریحی خوشایند برای ذهن شود. وقتی از این نکات استفاده می کنید مراقب باشید و با احتیاط اقدام کنید. من حتی می توانم چند مکانی که از این موارد به هدف های نامناسبی استفاده می کنند نام ببرم ولی به خاطر چیزی که زیاد از آن خوشم نمی آید و اسمش اخلاق است از گفتنشان صرف نظر می کنم.

منابع:

The Art of Game Design - Jesse Schell

Images - Scirra, weheartit, google images

Written by Thiago Vignoli (ludo.design)

Translated by Anderson Canafistula

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!