10 Dakikada kendi "Flappy Bird" klonunuzu oluşturun

1
  • 0 favourites

Index

Tagged

Attached Files

The following files have been attached to this tutorial:

.rar

Contributors

Stats

9,385 visits, 14,469 views

Tools

License

This tutorial is licensed under CC BY 4.0. Please refer to the license text if you wish to reuse, share or remix the content contained within this tutorial.

Adım 7

Gördüğünüz gibi, sadece 1 boru seti görünüyor. Bu durumu değiştirmek için her saniye yeni borular oluşturmamız lazım. Bunu yapmak için yeni event ekleyin. "Add Event --> "System" --> "Every X Seconds" tıklayın, değeri 1.5 yapın. (Bu sayıyı artırıp azaltabilir daha zor ve kolay bir hale getirebilirsiniz. )

Hemen ardından bir faaliyet ekleyelim (Action) "Add Action -- > "Create object" --> "Top Pipe" Layer değerini "0" (sıfır) "X" değerini "400" ve Y değerini de "random(50, -250)" olarak girin. Bu işlemleri yaparken tırnak işaretleri olmadan yapın. Bu event için yeni bir action ekleyin fakat bu "Bottom Pipe" için olsun. "X = 400" ve "Y = PipeTop.Y + 700" olarak ayarlayın.

Oyununuzu çalıştırın. Her saniye yeni boruların geldiğini göreceksiniz. Şimdi boru setlerine farklı görünümler vermek için Layout View bölümüne gelin ve resimde göründüğü gibi ilk setinizi şu şekilde ayarlayın:

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!