10 Dakikada kendi "Flappy Bird" klonunuzu oluşturun

2
  • 0 favourites

Index

Tagged

Attached Files

The following files have been attached to this tutorial:

.rar

Contributors

Stats

10,949 visits, 17,575 views

Tools

License

This tutorial is licensed under CC BY 4.0. Please refer to the license text if you wish to reuse, share or remix the content contained within this tutorial.

Adım 4

Şimdi kuşa hareket vermek gerekir. Önce kuşun üzerine 1 kere tıklayın. Sol tarafta bulunan "Behaviors" bölümünden "Add/Edit" e tıklayın. Karşınıza çıkan küçük pencereden sol üst köşede bulunan "artı" tuşuna tıklayın. Yeni bir pencere açılacaktır. Bu pencereden "Platform Behovior" u bulun ve çift tıklayın.

Sol tarafta bulunan "Platform Behovior" un özelliklerini değiştirmemiz gerekiyor. Buradan "Max Speed" özelliğini "0" (sıfır) olarak ayarlayın. (Bu sağa sola hareketinizi durduracaktır.)

Şimdi sahnenizde (Layout) boş bir yeri sağ tıklayın ve "insert a new object" bölümünü seçin. "Input" başlığının altında bulunan "Mouse" u çift tıklayın. Bu bizim fare hareketlerimiz için gereklidir.

Adım 5

Şimdi eventlarımızı programlamamız gerekiyor. "Game" layoutunda bulunan Event Sheet sekmesine tıklayın (büyük ihtimal Event Sheet 2 şeklinde gözükecektir)

İlk olarak kuşumuzu uçurmamız lazım ! Yeni bir event ekleyin ve "Mouse" u çift tıklayın ve hemen ardından "On any click" bölümünü tıklayın. Bu event için bir "Action" ekleyeceğiz. Kuşa çift tıklayın ve "Platfor" başlığı altında bulunan "Sector.Y " seçin. Karşınıza çıkan kutucukta "bird.Y - 700" değerini yazın. Bu yaptığımız işlem fare çift tıklandığı zaman kuşun uçmasını sağlayacaktır.

Şimdi oyunu oynamayı deneyin ! Sol üst köşede bulunan "Play" butonuna basın. Tıklamaya başladığınızda kuşun uçtuğunu göreceksiniz.

Şimdi kuşumuz borulara çarptığı zaman neler olacağını ve layout dışına çıktığında ne olacağını programlamamız lazım. Yeni bir event ekleyin "Add Event --> Bird --> "On collission with another object" --> PipeBottom" sırasını takip edin ve "Done" a basın. Hemen ardından "Add Section --> "System" --> "Go to layout" --> Start Layout" işlem sırasını takip edin. Aynı işlemi PipeTop için de gerçekleştirin. Şimdi kuşumuzun layout dışına çıktığı zaman ne olacağını belirlemek yeni bir Event ekleyelim. "Add Event --> "Bird" --> "Size and Position" --> "Is outside layout" işlem sırasını takip edin. Bu işlemin "Start" layout'ı için yapıldığından emin olun.

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!