Embed Game x

By embedding games on your website or application you are agreeing to the Construct.net Arcade Terms of Service.

Create Your Own Games Build and publish your own games just like Moja pierwsza gra to this arcade with Construct 3! Share this game
Test, Experiments & Examples

Moja pierwsza gra

E
15 players, 69 plays 0 playing now, 4 most ever online
1
0 favourites
lucynanowak Published on 10 Dec, 2021

Zbieraj monety! Chodź w lewo A, w prawo D. Skacz naciskając spację. Aby przyspieszyć kliknij shift. Uważaj na przeciwników. Jeśli zbierzesz wszyskie monetki dojdź do skrzyni, która przeniesie cię do innego świata.

Used Plugins

Used Behaviours

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!

Suggested Games