Basis voor Construct 2 Beginners

1

Tagged

Stats

2,272 visits, 2,351 views

Tools

Ik heb nog nooit een tutorial geschreven, dus ik dacht ik probeer het een keer. Ik ben zeker geen Construct 2 expert, maar ik dacht laat ik wat dingen delen die ik heb geleerd, misschien is het een goede start voor beginners. Het lijkt misschien wat willekeurig en sommige dingen zijn misschien via een andere aanpak beter. Maar zie het meer als wat tips uit mijn eigen ervaringen met Construct 2.

Ik heb alle woorden uit de Construct 2 menu's en vensters niet vertaald naar het Nederlands om verwarring te voorkomen. Ik heb wel geprobeerd zo duidelijk mogelijk alles om te zetten, en uit te leggen ;)

TIP: Voordat je Sprites, Backgrounds etc. toevoegt; Maak 2 nieuwe Layers aan in de Layers Tab (in de standaard opmaak; aan de rechterkant). Nu heb je in totaal 3 Layers.

Noem de onderste 'Background', de middelste 'Objects' en de bovenste Layer noem je 'GUI'. Op deze manier is je project wat makkelijker te overzien, en kan je (op een later moment) sneller, en makkelijker, dingen veranderen. Geef ook je Layouts en Event Sheets corresponderende namen.

TIP: Probeer jezelf aan te leren om Groups te gebruiken in je Event Sheets (rechtermuisklik in de lege ruimte om je events heen > Add Group).

Bijv. 'Enemy Spawn', 'Player Controls' etc. Plaats in deze groepen alle events die tot die groep behoren. Dit maakt het later makkelijker om bugs te vinden.

TIP: Maak ook een Debug Group aan zodat je d.m.v. Keyboard events naar bepaalde delen in je spel kan overslaan, of om 'power-ups' toe te passen terwijl je speelt. Dit zal de tijd die je kwijt bent aan het testen van je spel aanzienlijk verminderen. Je kan dan bijvoorbeeld met een druk op de knop naar level 6 gaan zonder dat je de 5 levels ervoor hoeft uit te spelen.

TIP: Als je de Ctrl toets ingedrukt houdt terwijl je op een Sprite klikt en deze sleept kan je gemakkelijk een kopie maken van deze Sprite. Dit is sneller dan de rechtermuisklik > Copy manier, maar doet uiteindelijk hetzelfde.

(LET OP: Als je dit doet kopieër je ook alle Behaviours en Instance Variables van de Sprite. Als je deze wijzigt, veranderen ze bij alle kopieën!)

Multiple Spawning

Dit is hoe ik meerdere objecten/vijanden op willekeurige plaatsen en op willekeurige momenten spawn (aanmaak).

Als eerste voeg ik een nieuwe Sprite toe, het maakt niet uit deze Sprite voorstelt. Ik gebruik gewoon een gekleurd vierkant van bijvoorbeeld 10x10 pixels en noem deze 'SpawnPoint'. Daarna hou ik Ctrl ingedrukt, selecteer de SpawnPoint en sleep er zoveel kopieën uit als ik nodig heb.

Dan plaats ik deze waar ik de vijanden wil aanmaken. Zoals de gele vierkantjes in deze afbeelding.

Vervolgens in het Event Sheet klik je op Add Event;

Event System - Every X Seconds. In het venster wat tevoorschijn komt zet je: Random(2,8).

Zo zorg je er voor dat Construct 2 een willekeurig (random) getal kiest tussen de 2 en 8 seconden. (Je mag vanzelfsprekend helemaal zelf weten hoeveel je hier invult.)

Klik daarna op Add Action en dubbelklik op je SpawnPoint.

Selecteer Spawn Another Object. Kies dan je vijand Sprite en de Layer waar deze vijand terecht moet komen als deze wordt aangemaakt.

Nu zal er willekeurig tussen de 2 en 8 seconden een vijand gemaakt worden.

Klik met de rechtermuisknop op het Event wat je net hebt gemaakt en selecteer Add Another Condition. Dubbelklik op System, daarna Pick Random Instance en vervolgens kies je je SpawnPoint in het pop-up venster.

Construct 2 zal nu op een willekeurige tijd (tussen 2 en 8 seconden) een willekeurige SpawnPoint Sprite kiezen en uiteindelijk een vijand aanmaken op dat punt.

Nogmaals, ik hoop dat dit nuttig is voor iemand.

Parallax Scrolling

Dit is heel makkelijk in Construct 2. Ten eerste maak ik 4 layers en geef ze stuk voor stuk een naam. Van onder naar boven; Background, Scroll, Objects, GUI.

Ik selecteer de Background Layer en in de Properties (eigenschappen) klik ik op Parallax. Deze stel ik in op 30, 30 - Je mag natuurlijk ook zelf bepalen welke snelheid je wilt. Daarna selecteer ik de Scroll Layer en stel deze op 50, 50 in. De Objects Layer op 100,100 en als laatste de GUI Layer op 0,0.

Wat we nu krijgen zijn 2 Parallax Scrolling Layers. Het effect kan je hier bekijken in een spel wat ik heb gemaakt.

Space Fantasy

Dit kan worden toegepast op spellen die een Scroll To, of een Wrap Behaviour bevatten.

Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen helpen.

  • 1 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!