Jak stworzyć grę na Facebooka

1

Czytając ten samouczek dowiesz się jak dodać swoją grę stworzoną w HTML5 przy pomocy Construct 2 na Facebooka oraz jak zintegrować z nią oferowane przez Facebooka funkcje. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz darmową edycję Construct 2 i przygotuj swoją grę do publikacji!

Pierwszą potrzebną rzeczą będzie konto na Facebooku - zakładam, że już je masz. Zakładam również, że umieściłeś swoją grę na stronie internetowej.

Teraz odwiedź stronę twórców aplikacji na Facebooku (strona ta nie jest w pełni przetłumaczona na język polski, więc będę tłumaczyć nazwy elementów napisanych po angielsku na polski). W górnym prawym rogu powinien znajdować się przycisk 'Create new app' (stwórz nową aplikację). Kliknij go aby rozpocząć tworzenie aplikacji.

Wpisz nazwę swojej aplikacji. Pola Namespace (przestrzeń nazw) nie musisz wypełniać. Zakładam, że masz już hosting dla swojej aplikacji, więc pominiemy darmowy hosting oferowany przez Heroku. Kliknij przycisk 'Kontynuuj'. Możesz zostać poproszony o odpowiedź na pytanie sprawdzające.

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!