İmzasız apk dosyalarını işlemek

1
  • 6 favourites

Stats

3,330 visits, 5,089 views

Tools

License

This tutorial is licensed under CC BY 4.0. Please refer to the license text if you wish to reuse, share or remix the content contained within this tutorial.

Merhaba, 

Construct2 ile hazırladığınız oyununuzu, cocoonjs olarak export edip ludei'ye gönderdikten sonra, gelen apk dosyalarını nasıl imzalayacağınızı detaylıca  bahsedeceğim.

Ludei tarafından mailinize gelen zip dosyasında, release unsigned ve debug adları geçen 2 apk dosyası vardır.

Bunlardan: debug olan, cihazımıza yükleyip test edebileceğimiz apk dosyası (store da yayınlanamaz) ve unsigned olan, imzasız apk dosyası (imzalanmadan çalışamaz).

Öncelikle, Android ve java sdk'larının bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

(Buradan sonra anlatacağım klasör adreslerini ve isimlendirmelerini lütfen kendi sisteminize göre güncelleyin)

C: sürücünüzde "android" isimli bir klasör oluşturun ve unsigned.apk dosyasını, uygulamanız.apk olarak isimlendirip buraya taşıyın.

"C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_38\bin" klasörüne ulaşın ve bu klasör yolunu kopyalayın,

cmd komut konsolunuzu açın ve kopyaladığınız klasör yolunu yapıştırarak ulaşın.

Dos satırınızda dizin sorunu yaşarsanız "cd C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_38\bin"

Komutunu kullanabilirsiniz.

Ulaştığınız "C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_38\bin" dizinine:

"keytool -genkey -v -keystore C:\Android\Uygulamam.keystore -alias uygulamam -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000"

Satırını yapıştırıp çalıştırın

"uygulamam" yazan yerleri düzeltmeyi unutmayın!

Dos ekranındaki yönergeleri takip edin ve sizden istenen bilgileri verin.

Bu veriler keystore dosyasında oluşturulup, saklanır. İleride oyununuzu güncellemek istediğinizde Google, yeni keystore dosyalarını eskisiyle eşleştirir. Değerlerde bir değişiklik veya eksik gördüğünde, yeni güncelleme apk'sını kabul etmez. Çözüm için, ilk oluşturduğunuz değerleri düzgün girin ve unutmayacağınız bir şifre belirleyin.

Cmd konsolunuzda "C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_38\bin" klasör yolunda olduğunuzdan emin olun; Değilseniz bu klasör yoluna gidin.

Bu dizine:

"jarsigner -verbose -keystore C:\Android\Uygulamam.keystore C:\Android\Uygulamam.apk Uygulamam"

Satırını yapıştırıp çalıştırın.

"uygulamam" yazan yerleri düzeltmeyi unutmayın!

Şifre sorgusunda, önceden belirlediğiniz keystore şifrenizi girin.

Bilgisayarınızdan, yüklemiş olduğunuz Google Sdk klasöründe yer alan tools dizinine gidin ve bu yolu kopyalayın. (örn: C:\Program Files\SDK\sdk\tools)

Cmd konsolunuzu açın ve kopyaladığınız yola (C:\Program Files\SDK\sdk\tools)

ulaşın.

Bu dizine:

"zipalign -v 4 C:\Android\Uygulamam.apk C:\Android\Uygulamam2.apk"

Satırını yapıştırıp, çalıştırın.

"uygulamam" yazan yerleri düzeltmeyi unutmayın!

İşlem bittikten sonra, imzalanmış ve Google play'e gönderilmeye hazır olan "Uygulamam2.apk" dosyanızı C:\Android klasöründe bulabilirsiniz.

Not: İleride, güncellediğiniz oyununuzu kolayca imzalamak için, .keystore dosyanızı saklayın ve imzalama işlemine "jarsigner" aşamasından başlayın. Bu işlem mevcut Keystore şifrenizi tekrar sorarak, yeni güncelleme dosyanızı, keystore dosyanızla ilişkilendirir.

Teşekkürler.

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!