I can't find the "edit profile"

0 favourites
 • 3 posts
From the Asset Store
Game with complete Source-Code (Construct 3 / .c3p) + HTML5 Exported.
 • Thuê làm báo cáo thực tập cạnh tranh theo quan điểm marketing

  Trong bài viết này, Tổng đài luận văn 1080 sẽ chia sẻ với bạn nội dung cạnh tranh theo quan điểm marketing. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của Tổng đài luận văn 1080.

  https://sudospaces.com/luanvan1080-com/2019/03/ky-nang-viet-bao-cao-1.png[/img]

  Ngày nay, sự nhận thức về mọi mặt trong kinh doanh ngày càng trở nên sâu sắc và điều cốt lõi của một doanh nghiệp. Khi kinh doanh là tìm hiểu và nhận biết được đối thủ cạnh tranh, để từ đó đi nghiên cứu, tìm hiểu các đối thủ này, xem xét nguồn lực của các đối thủ này đề ra biện pháp cạnh tranh có hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đã từng bị phá sản bởi đối thủ cạnh tranh quá mạnh, đánh giá sai đối thủ cạnh tranh hoặc phương pháp đem ra ứng dụng chưa đúng nên không đạt hiệu quả. Muốn đạt hiệu quả trong cạnh tranh tất cả mọi doanh nghiệp đều phải nhận thúc được "vai trò của marketing" trong cạnh tranh, tuy nhiên có nhiều quan điểm marketing khác nhau, có quan điểm marketing hướng tới sản xuất, có quan điểm hướng tới khách hàng hoặc sản phẩm với chất lượng cao nhưng những quan điểm này không còn phù hợp cho sự cạnh tranh của thời nay.

  Nếu bạn không có thời gian làm báo cáo thực tập, hãy tham khảo dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập của Tổng đài luận văn 1080 nhé.

  Tham khảo thêm: Hướng dẫn các kỹ năng viết báo cáo hay nhất

  Thực tế cho thấy cạnh tranh theo quan điểm marketing cần phải xác định đúng nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu từ đó tìm mọi cách đảm bảo sự thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó bằng những phương thức có ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp có thể mạnh trong sản xuất hay sản phẩm của họ đạt chất lượng cao nhưng nhiều người lại không biết đến những sản phẩm của doanh nghiệp, điều này cũng chỉ vì họ chưa xác định đúng nhu cầu của khách hàng, chưa khám phá được nhu cầu của khách hàng, họ chỉ biết sản xuất và sản xuất sản phẩm với chất lượng cao mà không quan tâm đến sự thoả mãn của khách hàng. Ngược lại quan điểm marketing hiện đại bao giơ cũng tập trung vào khách hàng nhất định gọi là thị trường mục tiêu, biết cách phối hợp các yếu tố marketing cũng như giữa hoạt động marketing và hoạt động khác của doanh nghiệp để tạo cho các doanh nghiệp phục vụ tốt nhất sự thoả mãn khách hàng và đặc biệt việc tăng lợi nhuận của doanh nghiệp dựa trên cơ sở việc tăng mức độ thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

  Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm báo cáo thực tập, hãy tham khảo dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập của Tổng đài luận văn 1080. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Tổng đài luận văn 1080 chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.

  Tham khảo thêm: https://linkhay.com/link/2578864/dich-vu-viet-bao-cao-thuc-tap-chuyen-nghiep-hang-dau-viet-nam

 • Try Construct 3

  Develop games in your browser. Powerful, performant & highly capable.

  Try Now Construct 3 users don't see these ads
 • Moved to the Website Issues forum.

  Lylyhannah The option does seem to have vanished - it's probably worth adding this to the construct.net bug tracker if it's not there already.

 • In the meantime, the url you're looking for is...

  construct.net/en/profile/edit/social

Jump to:
Active Users
There are 1 visitors browsing this topic (0 users and 1 guests)