Luận văn quản trị buôn bán hiệu quả sử dụng vốn (Phần 1)

0 favourites
 • 2 posts
 • Luận Văn Việt chia sẻ sở hữu bạn những trắc trở chung về hiệu quả tiêu dùng vốn trong buôn bán đối sở hữu luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn ko mang thời gian khiến cho luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm đồ án thuê của Luận Văn Việt nhé.

  ==> Xem thêm : Mẫu đề cương luận văn thạc sỹ tại trường đại học kinh tế

  Các nhân tố chủ quan

  Đây là nhân tố chủ yếu quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn dài hạn và qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nhân tố này gồm nhiều yếu tố cùng tác động trực tiếp đến kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh cả trước mắt cũng như lâu dài.  

  Bởi vậy, việc xem xét, đánh giá và ra quyết định đối với các yếu tố này là cực kỳ quan trong. Thông thường người ta thường xem xét những yếu tố sau:

  + Cơ cấu vốn: Với một cơ cấu đầu tư vốn bất hợp lý sẽ ảnh hưởng tương đối lớn ñến hiệu quả sử dụng vốn bởi vì vốn đầu tư vào các loại tài sản không cần sử dụng chiếm tỷ trọng lớn thì không những nó không phát huy được tác dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn bị hao hụt mất mát dần làm giảm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định nhu cầu vốn thiếu chính xác dẫn đến tình trạng thừa hoặc thiếu vốn trong các giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng không tốt đến hoạt động cũng như hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

  + Chu kỳ sản xuất: Đây là một đặc điểm quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng vốn. Nếu chu kỳ ngắn doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn nhanh nhằm tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại, nếu chu kỳ dài doanh nghiệp sẽ bị ứ đọng vốn và một gánh nặng nữa là trả lãi các khoản nợ vay.

  => Xem thêm : 10 mẫu slide luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đẹp nhất

  Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm đồ án thuê của Luận Văn Việt nhé.

  + Trình độ tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, hạch toán nội bộ của doanh nghiệp: Để có hiệu quả cao thì bộ máy tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất phải gọn nhẹ, ăn khớp nhịp nhàng với nhau. Với mỗi phương thức sản xuất và loại hình sản xuất sẽ tác động khác nhau tới tiến độ sản xuất, phương pháp và quy trình vận hành máy móc, số bộ phận phục vụ sản xuất kinh doanh.

  + Trình độ lao động, cơ chế khuyến khích và trách nhiệm vật chất trong doanh nghiệp: Để phát huy được hết khả năng của dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh ñòi hỏi trình độ quản lý và sử dụng máy móc thiết bị của công nhân cao. Để sử dụng tiềm năng lao động có hiệu quả cao nhất doanh nghiệp phải có một cơ chế khuyến khích vật chất cũng như trách nhiệm một cách công bằng. Ngược lại, nếu cơ chế khuyến khích không công bằng, quy định trách nhiệm không rõ ràng dứt khoát sẽ cản trở mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Việc sử dụng lãng phí vốn nhất là vốn ngắn hạn trong quá trình sản xuất, quá trình mua sắm, dự trữ như mua các loại vật tư không phù hợp với quy trình sản xuất, không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng qui định; không tận dụng được hết các loại phế phẩm, phế liệu cũng tác động không nhỏ ñến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

  Việc lựa chọn phương án đầu tư là một nhân tố cơ bản ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đầu tư sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hạ được thị trường chấp nhận thì tất yếu hiệu quả kinh tế thu được sẽ lớn. Ngược lại, sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra kém chất lượng, không phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, sản phẩm không tiêu thụ được sẽ gây nên tình trạng ứ đọng vốn và đương nhiên làm cho hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp bị giảm xuống.

  Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm đồ án thuê của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.

  =>> Xem thêm : làm khóa luận tốt nghiệp thuê

 • Try Construct 3

  Develop games in your browser. Powerful, performant & highly capable.

  Try Now Construct 3 users don't see these ads
 • Why not use the NW.js macOS export option?

Jump to:
Active Users
There are 1 visitors browsing this topic (0 users and 1 guests)