Embed Game x

By embedding games on your website or application you are agreeing to the Construct.net Arcade Terms of Service.

Create Your Own Games Build and publish your own games just like Mạch Dao Động - Sóng Điện Từ - phiên bản chính thức to this arcade with Construct 3! Share this game
Full Game

Mạch Dao Động - Sóng Điện Từ - phiên bản chính thức

E
75 players, 90 plays 0 playing now, 3 most ever online
1
0 favourites
phuc832 Published on 21 Apr, 2022

Hãy suy nghĩ và chọn nhanh đáp án đúng. Nếu bạn chọn sai đáp án, bạn sẽ mất thời gian bắn bóng để tìm biểu tượng chuyển sang câu tiếp theo. Bạn nên đặt mục tiêu đạt 10 điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Used Plugins

Used Behaviours

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!

Suggested Games