Polish

0 favourites
 • Najpierw musisz wejść na tę stronkę, wybrać dany język który zamierzasz tłumaczyć wybierasz polską flagę, na samym dole podajesz majla, imię, klikasz join in the project. Ogólnie musisz być zarejestrowany i zalogowany.

  poeditor.com/join/project/gM9NeJ7wtR

  Ogólnie tłumaczenie Construct 3 jest hardkorowe, podczas wolnej chwili tłumaczę, robię korekty, lecz już teraz widzę polska wersja przy arkuszu zdarzeń się wysypuje tylko przy przeglądarce Opera, na innych przeglądarkach nie ma problemu.

  Wspomagające programy którymi się posługuje.

  Notepad++ v7.5.8 - Current Version

  LibreOffice 6.0.5

  Ogólnie zapytam czy biegle władasz angielskim językiem?, przydałaby się pomoc.

  Prawie 80 % ukończone tłumaczenie, jak dojdziemy do 100 %, całość należy zweryfikować, odnaleźć bugi, skorygować.

  Taka mała ciekawostka, uruchomiłem Construct 3 w polskiej wersji oficjalnie na konsoli Xbox One X, uruchamiająć prostą grę, śmiga aż miło.

 • Is there anything more to translate? I could help...

 • Try Construct 3

  Develop games in your browser. Powerful, performant & highly capable.

  Try Now Construct 3 users don't see these ads
 • VoiceLangAt - ???

  Finish typewriter - ???

  ConnectedPlayerNameAt - ???

Jump to:
Active Users
There are 1 visitors browsing this topic (0 users and 1 guests)