0 Favourites

Czech only :) - Je tu nějaký Čech ?

 • Ahoj je tu nejaký podnikající Cech co si porídil nebo plánuje porídit Construct 3?

  Mám dotaz:

  Jelikož se už za C3 neplatí jednorázove, ale pravidelne, tak už to není produkt, ale rekl bych že služba.

  Nestává se z nás kvuli tomu identifikovaná osoba?

  "Prijali jsme službu s místem plnení v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku"

 • Construct 3

  Buy Construct 3

  Develop games in your browser. Powerful, performant & highly capable.

  Buy Now Construct 3 users don't see these ads
 • Ahoj je tu nejaký podnikající Cech co si porídil nebo plánuje porídit Construct 3?

  Mám dotaz:

  Jelikož se už za C3 neplatí jednorázove, ale pravidelne, tak už to není produkt, ale rekl bych že služba.

  Nestává se z nás kvuli tomu identifikovaná osoba?

  "Prijali jsme službu s místem plnení v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku"

  This is an English forum, moderated and searched in English. As such all posts must be in English or provide an English translation.

  If you wish for "Czech only" responses, then please use a Czech site.

  Thank you.

 • Dobrý den,

  je tu jedna Češka. Koupila jsem si C2 (a vytvořila v ní svou diplomku) a rozhodně neuvažuji o pronájmu C3. Dneska jsem to testovala a nejsem nijak nadšená. Export se mi podařil až na 4. pokus.

  Good day,

  there is one Czech here. I bought C2 (and created my diploma thesis in it) and I definitely don't think about C3. I tested it today and I'm not really amused. I exported for four times until I was succesful (Chrome said: out of memory).

  I'm not really happy with year payment - this is way too Adobe style, you make creation much harder for people from eastern Europe... Actually minimal wage in USA is like 7 dollars, in Czech, it is like 3... but we have to pay the same for softwares.

Jump to:
Active Users
There are 1 visitors browsing this topic (0 users and 1 guests)