Limba Română

0 favourites
 • 1 posts
 • Pentru cei interesa?i,

  Apel vorbitorilor de Limba Româna:

  Traducerea în Limba Româna este valabila în versiunea Construct 3 r93 în modul dezvoltator ?i acopera la momentul actual pu?in peste 30%, destul de curând, câteva saptamâni la rata curenta de traducere, vom avea versiunea completa.

  Prin intermediul acestui post a? dori sa chem to?i utilizatorii de Construct/2/3 vorbitori de Limba Româna, sa ajute daca vor la traducerea programului. Pentru a te alatura echipei de traducere acceseaza link-ul de mai jos ?i urmeaza pa?ii din topicul official Construct 3. Sau acceseaza link-ul pentru a te înscrie, odata ce accesa?i pagina selecta?i limba la care vre?i sa contribui?i ?i introdu datele necesare în formularul afi?at urmat de apasarea butonul "Join the project" sau folosirea re?elelor de socializare pentru a te înregistra.

  To?i cei care vor contribui la traducerea programului Construct 3 sunt eligibili pentru licen?e gratuite Construct 3 în func?ie de calitatea ?i contribu?ia adusa traducerii.

  Licen?ele vor fi eliberate atunci când traducerea v-a fi completa 100% ?i nu v-a avea defecte de termeni.

  Licen?ele se vor da în func?ie de urmatoarele contribu?ii:

  500 contribu?ii, licen?a Construct 3 valabila 6 luni.

  1000 contribu?ii, licen?a Construct 3 valabila 12 luni.

  2000 contribu?ii, licen?a Construct 3 valabila 24 luni.

  Pentru cei care vor contribui peste aceste limite, Scirra î?i rezerva dreptul de a le oferi traducatorilor recompense adi?ionale, în func?ie de calitatea contribu?iei ?i lucrului în echipa cu ceilal?i traducatori. E posibil de asemenea sa nu se ofere nimic adi?ional, momentan nu exista o decizie luata oficial, sunt doar anumite discu?ii despre posibilitatea recompenselor adi?ionale.

  Link topic oficial.

  Modul dezvoltator (pentru a testa interfa?a programului Construct 3 în Limba Româna):

  De?i în descrierea postata alaturi de anun?ul versiunii programului R93 se men?ioneaza ca setarile pentru a testa limba dorita sunt afi?ate în meniul Construct 3, acest lucru este probabil imposibil pentru câ?i va dintre voi din diverse motive tehnice necunoscute.

  Pentru a intra în modul dezvoltator în Construct 3 folosind stilul vechi: accesa?i setarile din Construct 3 ?i apasa?i de 10 ori pe titlul interfe?ei "Settings" sau "Setari". Odata ce modul dezvoltator este pornit intra?i din nou în setarile Construct 3 ?i cauta?i "show languages that are in progress" dupa ce a?i reîncarcat Construct 3 din nou pentru ca efectele sa intre în efect, deschide?i din nou setarile ?i selecta?i limba Româna din lista de sus a meniului. Pentru a se schimba limba ?i confirmarea afi?arii interfe?ei reîncarca?i înca odata Construct 3.

  Acum ve-?i putea vedea Construct 3 în limba Româna de?i incompleta va va ajuta sa vede?i sintaxele ?i formele care trebuiesc folosite când traduce?i.

  Pentru a ie?i din modul dezvoltator, în meniul setarilor ar trebui sa ave?i o casu?a bifata "Enable developer mode" sau "Activeaza modul dezvoltator", deselecta?i casu?a ?i reporni?i programul. Daca nu vede?i acea casu?a doar reseta?i limba de afi?are ?i ve?i putea folosi Construct 3 la fel ca înainte. De?i modul dezvoltator nu v-a fi dezactivat înca ---- nu prea exista un raspuns oficial la aceasta problema.

  Pentru a va forma o idee despre tipul de traducere dorita pute?i citi adi?ional topicul acesta unde Ashley a raspuns unor întrebari pe care le aveam la început.

  Daca ave?i nelamuriri despre anumi?i termeni ?i ce anume sa se traduca nu ezita?i sa posta?i un mesaj pe aceasta pagina.

  Membrii echipei de traducere, în Limba Româna, actuali sunt: si Je-Fawk

 • Try Construct 3

  Develop games in your browser. Powerful, performant & highly capable.

  Try Now Construct 3 users don't see these ads
Jump to:
Active Users
There are 1 visitors browsing this topic (0 users and 1 guests)